Історія журналу

Рік заснування: 2006

Проблематика: інноваційно-інвестиційний розвиток, конкурентоспроможність підприємств, організацій, регіонів національної економіки, найновіші досягнення науки і передової практики

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 19945-9745ПР 28.05.2013

Фахова реєстрація у ВАК України: Постанова № 1-05/6 від 14.06.2007 р.

                                       (перереєстрація) Постанова № 1-05/2 від 10.03.2010 р.

(перереєстрація) Наказ МОН України № 747 від 13.07.2015 р.