Фінансування журналу

Видавець

ЗВО «Подільський державний університет»,

Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН