БІРЖІ І ВІЙНА: ІСТОРЧНІ ПАРАЛЕЛІ ТА УКРАЇНСЬКЙ КЕЙС

Олена Миколаївна Сохацька

Анотація


Сохацька О.М. БІРЖІ І ВІЙНА: ІСТОРЧНІ ПАРАЛЕЛІ ТА УКРАЇНСЬКЙ КЕЙС

Мета. На основі аналізу динаміки біржових цін на курси цінних паперів виявлення тенденцій впливу широкомасштабного військового вторгнення росії в Україну на біржі країн-учасників війни зокрема, та світові біржові ринки загалом.

Методика дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження є положення сучасної економічної теорії, наукові праці вчених. В процесі дослідження використано загальнонаукові і спеціальні методи, зокрема: діалектичний, монографічний та системного аналізу – для обґрунтування сутності біржового ринку; аналізу і синтезу – для вивчення об’єкта і предмета дослідження; порівняльного аналізу – для зіставлення економічних показників у часі та просторі; графічний – для наочного відображення динаміки біржових цін на курси цінних паперів; абстрактно-логічний – під час формування теоретичних узагальнень, припущень, висновків.

Результати дослідження. Розглянуто особливості зміни біржових цін на курси цінних паперів протягом двох століть. Виявлено тенденції впливу широкомасштабного військового вторгнення росії в Україну на біржі країн-учасників війни зокрема та світові біржові ринки загалом. Досліджено вплив минулих воєн на динаміку зміни цін та курсів біржових активів.

Наукова новизна результатів дослідження. Обґрунтовано значення криптовалютних бірж в умовах воєнних дій, зокрема діяльність біржі Binance в ухиленні санкцій російськими військовими.

Практична значущість результатів дослідження. Основні результати проведеного дослідження створять сприятливі умови для кращого розуміння ролі криптовалютних бірж в сучасних умовах економічної діяльності суб’єктів господарювання та країн.

Ключові слова: фінансовий ринок, фондова біржа, цінний папір, біржові торги, криптовалютна біржа, криптовалютний ринок, Binance, військове вторгнення.

 

Sokhatska O.M. STOCK EXCHANGE AND WAR: HISTORICAL PARALLELS AND THE UKRAINIAN CASE

Purpose. The purpose of the article is to identify trends in the impact of russia's large-scale military invasion of Ukraine on the exchanges of the countries participating in the war in particular, and global stock markets in general, based on an analysis of the dynamics of exchange prices for securities rates.

Methodology of research. The theoretical and methodological bases of the study are the provisions of modern economic theory, the scientific works of scientists. general scientific and special methods were used in the research process, in particular: dialectical, monographic and systemic analysis – to substantiate the essence of the stock market; analysis and synthesis – for studying the object and subject of research; comparative analysis – to compare economic indicators in time and space; graphic – for a visual display of the dynamics of exchange prices for securities rates; abstract ang logical – during the formation of theoretical generalizations, assumptions, conclusions.

Findings. Peculiarities of changes in exchange prices for securities rates during two centuries are considered. The trends of the influence of russia's large-scale military invasion of Ukraine on the stock exchanges of the countries participating in the war in particular and the world stock markets in general have been revealed. The influence of past wars on the dynamics of changes in prices and exchange rates of stock exchange assets has been studied.

Originality. The importance of cryptocurrency exchanges in the context of military operations is substantiated, in particular the activity of the Binance exchange in evading sanctions by the Russian military.

Practical value. The main results of the conducted research will create favorable conditions for a better understanding of the role of cryptocurrency exchanges in the modern conditions of economic activity of business entities and countries.

Key words: financial market, stock exchange, security, stock trading, cryptocurrency exchange, cryptocurrency market, Binance, military invasion.

Ключові слова


фінансовий ринок, фондова біржа, цінний папір, біржові торги, криптовалютна біржа, криптовалютний ринок, Binance, військове вторгнення.

Повний текст:

PDF

Посилання


Мошенський С. Натан Ротшильд. URL: https://www.stockworld.com.ua/ru/column/natan-rotshil-d (дата звернення: 15.12.2022).

Brune Amelie, Hens Thorsten, Oliver Rieger Marc, Wang Mei The War Puzzle: Contradictory Effects of International Conflicts on Stock Markets. Swiss Finance Institute Research. 2011. Paper No. 11-21. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1855895 (дата звернення: 15.12.2022).

Офіційний сайт Українського інституту майбутнього. URL: https://uifuture.org/category/reports/ (дата звернення: 15.12.2022).

Зеленський виступив на відкритті Нью-Йоркської біржі та розповів про платформу для іноземних інвесторів. URL: https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/zelenskiy-vistupiv-na-vidkritti-torgiv-na-fondoviy-birzhi-v-nyu-yorku-video-50268280.html (дата звернення: 15.12.2022).

Armbruster Mark What Happens to the Market if America Goes to War? 2017. URL: https://blogs.sanctitude.org/investor/2017/08/29/u-s-capital-market-returns-during-periods-of-war/ (дата звернення: 15.12.2022).

Strohecker Karin How a Russia-Ukraine conflict might hit global markets. 2022. URL: https://www.reuters.com/markets/europe/how-russian-ukraine-conflict-might-hit-global-markets-2022-01-25/ (дата звернення: 15.12.2022).

Промисловий індекс Доу-Джонса. / Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%94%D0%BE%D1%83-%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0 (дата звернення: 01.12.2022).

Вінокуров Я. Російський фондовий ринок обвалився через початок війни. Торги припинили. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2022/02/24/682676/ (дата звернення: 15.12.2022).

Потьомкінська біржа. В Білому домі прокоментували поновлення торгів в Москві. URL: https://ukrainian.voanews.com/a/6498968.html (дата звернення: 15.12.2022).

Після бомбардувань в Україні, обвалилося в Росії: Мосбіржа впала до позначок 2008 року, гірше були лише 1990-ті. URL: https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/pislja-bombarduvan-v-ukrajini-obvalilosja-v-rosiji-mosbirzha-vpala-do-poznachok-2008-roku-hirshe-buli-lishe-1990-ti.html (дата звернення: 15.12.2022).

Павлиш О. Британія відкликала у Московської біржі статус визнаної фондової біржі: що це означає. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2022/05/5/686679/ (дата звернення: 15.12.2022).

Українські фондові біржі відновили торги цінними паперами. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/markets/stock/ (дата звернення: 15.12.2022).

D’Soura Deboran, Brock Thomas, Eichler Ryan How War Affects the Modern Stock Market. A look at investor attitudes to war and uncertainty in the modern era. 2022. URL: https://www.investopedia.com/solving-the-war-puzzle-4780889 (дата звернення: 15.12.2022).

Chiţu Livia, Eichler Eric, Ferrari Minesso Massimo, McQuade Peter How do markets respond to war and geopolitics? 2022. URL: https://www.ecb.europa.eu/press/blog/date/2022/html/ecb.blog220928~a4845ecd8c.en.html (дата звернення: 15.12.2022).

Duggan Wayne How Do Conflicts and War Affect Stocks? Russia's military action in Ukraine still has investors on edge. 2022. URL: https://money.usnews.com/investing/articles/how-do-conflicts-and-war-affect-stocks (дата звернення: 15.12.2022).

Баронін А. Як військові конфлікти впливають на економіку. 2017. URL: https://mind.ua/openmind/20173685-yak-vijskovi-konflikti-vplivayut-na-ekonomiku (дата звернення: 15.12.2022).

Офіційний сайт CME GROUP. URL: https://www.cmegroup.com/markets/agriculture/grains/wheat.quotes.html (дата звернення: 15.12.2022).

Таранова Є. Злет та падіння: як війна вплинула на вартість акцій українських компаній на Варшавській біржі. URL: https://delo.ua/uk/finance/zlit-ta-padinnya-yak-viina-vplinula-na-vartist-akcii-ukrayinskix-kompanii-na-varsavskii-birzi-398173/ (дата звернення: 15.12.2022).

Офіційний сайт Варшавської фондової біржі. URL: https://gpwbenchmark.pl/en-karta-indeksu?isin=PL9999999458 (дата звернення: 15.12.2022).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2022.4.1

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024